Na czym polega wyznaczanie celów SMART?

Na czym polega wyznaczanie celów SMART?

Wyznaczanie celów SMART to popularna metoda planowania i osiągania sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. SMART to akronim od pięciu kluczowych cech, które powinny charakteryzować cele: Specific (konkretne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (istotne) i Time-bound (określone czasowo).

Specific (konkretne)

Pierwszym krokiem w wyznaczaniu celów SMART jest ich konkretyzacja. Cele powinny być jasno określone i precyzyjne. Zamiast formułować ogólne cele, takie jak „chcę być lepszy w pracy”, lepiej sformułować cel w sposób bardziej konkretny, na przykład „chcę zdobyć awans na stanowisko menedżerskie w ciągu dwóch lat”.

Measurable (mierzalne)

Drugą cechą celów SMART jest ich mierzalność. Cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby można było łatwo określić, czy zostały osiągnięte. W przypadku celów biznesowych, mierzenie może odbywać się na podstawie wskaźników finansowych, takich jak przychody czy zyski. Natomiast w przypadku celów osobistych, mierzenie może polegać na określeniu konkretnych kroków, które należy podjąć w celu osiągnięcia celu.

Achievable (osiągalne)

Trzecią cechą celów SMART jest ich osiągalność. Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Wyznaczając cele, należy wziąć pod uwagę dostępne zasoby, umiejętności i czas. Cel, który jest niemożliwy do osiągnięcia, może prowadzić do frustracji i braku motywacji.

Relevant (istotne)

Czwartą cechą celów SMART jest ich istotność. Cele powinny być zgodne z naszymi wartościami, pasjami i długoterminowymi planami. Powinny być one istotne dla nas samych, a nie tylko narzucone przez innych. Cel, który nie jest istotny dla nas, może nie przynieść satysfakcji i motywacji do działania.

Time-bound (określone czasowo)

Ostatnią cechą celów SMART jest ich określenie czasowe. Cele powinny mieć wyznaczony termin realizacji. Określenie czasu pozwala nam na lepsze planowanie i monitorowanie postępów. Bez wyznaczonego terminu, cele mogą pozostać jedynie marzeniami, które nigdy nie zostaną zrealizowane.

Wyznaczanie celów SMART to skuteczna metoda, która pomaga nam skoncentrować się na najważniejszych aspektach naszego życia i pracy. Dzięki temu, możemy osiągnąć większą satysfakcję i sukces.

Wyznaczanie celów SMART polega na określeniu celów, które są Specyficzne (Specific), Mierzalne (Measurable), Osiągalne (Achievable), Realistyczne (Realistic) i Terminowe (Time-bound).

Link do strony PSFS: https://www.psfs.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ