Odnawiasz stare meble i sprzedajesz je na Allegro? A może regularnie świadczysz „fuchy” budowlano-remontowe? Uważaj, urząd skarbowy może potraktować Twoje dorabianie jak działalność gospodarczą, od której należy odprowadzić podatek dochodowy. Nawet jeśli zarabiasz niewiele, Twoja praca może nosić znamiona przedsiębiorstwa, które powinieneś zarejestrować w CEIDG. Sprawdź, co to jest działalność gospodarcza i na jakich zasadach funkcjonuje.

Kiedy mówimy o działalności gospodarczej?

pexels-photo (6)Według Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba, która wykonuje działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły – bez względu na wynik tej aktywności. Pod definicję działalności gospodarczej podlega działalność produkcyjna, usługowa, budowlana, handlowa oraz poszukiwawczo-wydobywcza.

Aby aktywność nosiła znamiona działalności gospodarczej, wystarczy, że będzie wykonywana regularnie (lub z zamiarem pewnej częstotliwości) w celu osiągnięcia zysku. Dlatego za przedsiębiorców uważa się również artystów i twórców, rolników, przedstawicieli wolnych zawodów, właścicieli szkół prywatnych oraz wspólników spółek.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Już wiesz, co to jest działalność gospodarcza – to każde działanie na własny rachunek zmierzające do wypracowania dochodu, wykonywane w sposób stały i zorganizowany. W myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku każda osoba ma równe prawa do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Krótko mówiąc, przedsiębiorca może zajmować się dowolną aktywnością w wybrany przez siebie sposób. Niemniej, swoboda prowadzenia działalności kończy się tam, gdzie zaczyna nadużycie prawa. Przedsiębiorca może podejmować jedynie te działania, które są w pełni legalne, nie godzą w interes publiczny, nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi ani środowisku. Ponadto firma jest zobligowana do przestrzegania praw konsumentów i zasady uczciwej konkurencji, o czym niestety wielu przedsiębiorców „zapomina”.

Wiele osób zadaje sobie również pytanie, czy właściciel firmy musi mieć kwalifikacje związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Otóż nie – wystarczy, że zatrudni pracowników o odpowiednich kompetencjach. Warto jednak pamiętać, że niektóre działalności gospodarcze są regulowane i wymagają uzyskania koncesji, licencji lub pozwoleń.

Cele prowadzenia działalności gospodarczej

Co to jest działalność gospodarcza? Jak wiesz, jest to regularne podejmowanie działań we własnym imieniu w celu osiągania zysków. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej służy również rozwojowi gospodarczemu, gdyż ma wpływ na wzrost PKB. Ponadto przedsiębiorcy płacą podatki, które zasilają budżet państwa i organów samorządu terytorialnego. Z podatków powstają szkoły, drogi, szpitale oraz inne obiekty infrastruktury społecznej. Nie sposób pominąć również kwestii pozytywnego wpływu na stopę bezrobocia – prywatne przedsiębiorstwa przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi, zapewniając im stabilizację, ubezpieczenie i zarobki umożliwiające godną egzystencję.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ