Podstawowe pytanie, jakie zadaje sobie pracownik nabywający prawo do renty brzmi: czy pracodawca może mnie zwolnić? Odpowiedź na szczęście jest optymistyczna. Pracownika, który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy nie można zwolnić. Zatrudniony może jednocześnie pobierać rentę, pracować i otrzymywać pełne wynagrodzenie za wykonywane zadania – z pewnymi ograniczeniami.

Praca z rentą chorobową

wheelchair-1629490_1280 (1)Jeżeli otrzymałeś od lekarza orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, z całą pewnością pracodawca nie może Cię zwolnić ze względu na ten fakt. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z powodu przyznania renty pracownikowi, to działanie pracodawcy należy uznać za dyskryminację. W takiej sytuacji pracodawca musi ponownie zatrudnić daną osobę lub wypłacić odszkodowanie. Nie można zwolnić pracownika nawet, jeżeli ma on stwierdzoną trwałą niezdolność do pracy.

Nie oznacza to jednak, że renta nie ma żadnego wpływu na życie zawodowe. Co więcej, może faktycznie doprowadzić do zakończenia Twojej kariery w wykonywanym zawodzie. Osoby otrzymujące rentę, często wcześniej pobierają zasiłek choroby albo świadczenie rehabilitacyjne będąc na zwolnieniu trwającym dłużej niż 30 dni. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wysłać zatrudnionego na kontrolne badania lekarskie, które potwierdzą zdolność pracownika do wykonywania czynności zawodowych. Może się zdarzyć, że lekarz wyda negatywną opinię, co z kolei otwiera pracodawcy drogę do zwolnienia. Jeśli orzeczenie lekarskie wskaże niezdolność do wykonywania danej pracy, pracodawca nie może dłużej utrzymywać takiej osoby na tym samym stanowisku.

Renta chorobowa a wynagrodzenie w pracy

Nie tylko nie można zwolnić pracownika będącego na rencie, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć wykonywanie nowej pracy, gdy pobiera się rentę. Działa to również w drugą stronę – rentę można pobierać będą zatrudnionym. Mówiąc potocznie, ZUS ani GUS nie wymagają, by rencista „siedział w domu”. Może się jednak zdarzyć, że rencista zarabia znacznie więcej niż osoby zdrowe, nie będące na rencie. W takim przypadku państwowe instytucje dochodzą do wniosku, że renta nie powinna być wypłacana w podstawowej wysokości. Renta chorobowa w pracy, w której zarabiasz o 70% więcej niż przeciętne wynagrodzenie, zostanie zmniejszona w przypadku GUS. Natomiast ZUS całkowicie zawiesza wypłacanie świadczenia już wtedy, gdy zarobisz o 30% więcej niż średnia krajowa. Na wysokość renty mogą też wpłynąć inne źródła przychody, m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • działalność wykonywana za granicą
  • zasiłek macierzyński lub opiekuńczy
  • zasiłek wyrównawczy
  • świadczenie rehabilitacyjne

Poza tym, renta chorobowa dla zatrudnionego nie oznacza w żaden sposób pogorszenia warunków pracy. Osobę na rencie obowiązują te same prawa dotyczące urlopów wypoczynkowych czy miesięcznego wymiaru zatrudnienia.

Na koniec warto również dodać, że na renciście ciąży obowiązek poinformowania ZUS-u o wysokości przychodu uzyskanego w pracy, która objęta jest składkami na ubezpieczenie społeczne.

[Głosów:3    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ