Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością przeprowadzanych kontroli zewnętrznych. Jedną z nich audyt sprawozdań finansowych. Kogo przede wszystkim dotyczy? Jaki jest jego cel?

Audyt sprawozdań finansowych – co to takiego?

Audyty finansowe są przeprowadzane przez biegłego rewidenta. Polegają one na weryfikacji sprawozdań sporządzonych przez przedsiębiorstwo. Kontrola przebiega w oparciu o księgi rachunkowe i inną dokumentację dostarczoną przez firmę. Na jej podstawie rewident jest w stanie stwierdzić, czy rzeczywista kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest zgodna z treścią sprawozdania.

Po zapoznaniu się z dokumentacją firmy rewident wystawia opinię, na podstawie której zapada decyzja co do dalszej działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Jeśli jest ona negatywna, działalność nie może być kontynuowana. Pozytywna ocena natomiast zostaje wystawiona wtedy, gdy:
– treść sprawozdania odpowiada rzeczywistej kondycji firmy,
– prognozy finansowe firmy na nadchodzące 12 miesięcy są optymistyczne; oznacza to że nie jest ona zagrożona utratą płynności finansowej w najbliższym roku obrotowym, czyli do momentu przeprowadzenia kolejnego audytu sprawozdań finansowych.

Cele audytu finansowego

Podstawowym celem audytu przeprowadzanego przez biegłego rewidenta jest ocena stanu finansowego danego przedsiębiorstwa. Co więcej, kontroli podlega także zgodność jej procedur rachunkowych z założeniami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Wielu przedsiębiorców obawia się audytu, ponieważ często jest on interpretowany jako kontrola celem ujawnienia wszelkich nieprawidłowości, które poskutkują karą finansową dla zarządu danej firmy. Nie jest to jednak zgodne z prawdą – głównym celem rewidenta jest zweryfikowanie kondycji finansowej i sprawdzenie, czy procedury odnośnie do rachunkowości w firmie są zgodne z prawem gospodarczym.

Jakie jednostki podlegają audytowi sprawozdań finansowych?

Corocznemu audytowi finansowemu podlegają miedzy innymi banki, ubezpieczalnie, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem papierami wartościowymi – na przykład akcjami i obligacjami – i funduszami inwestycyjnymi, kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady reasekuracji, jak również spółki akcyjne.

Istnieje także możliwość dobrowolnego poddania się audytowi finansowemu przez prywatnych przedsiębiorców. Co raz częściej zarządy firm podejmują taką decyzję w trosce o usprawnienie procesów kontrolnych w kwestii finansów oraz o poprawę efektywności podejmowanych przez nich samych działań.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:3    Średnia:4.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ