Coraz więcej Polaków oszczędza. Już około 70 proc. z nas ma odłożone pewne pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Według badań Polacy trzymają około połowę swoich oszczędności w formie gotówki w przysłowiowej skarpecie oraz w postaci depozytów bankowych.

Tworzą w ten sposób margines finansowego bezpieczeństwa, który może się okazać nieocenioną pomocą w sytuacjach losowych. Lokaty i konta oszczędnościowe są sposobem na zabezpieczenie wartości zgromadzonego kapitału, o ile ich oprocentowanie jest wyższe od poziomu panującej inflacji, po odliczeniu obowiązkowego podatku od zysków kapitałowych. Nie zawsze tak jest, dlatego oszczędzający Polacy powinni zainteresować się możliwością inwestowania posiadanych środków. Nie musi być ich dużo, żeby zacząć m.in. inwestowanie na rynku Forex i na giełdzie.

Cel oszczędzania i inwestycji

Gromadząc pieniądze, powinniśmy odpowiedzieć sobie na ważne pytanie – oszczędzać i tworzyć rezerwy na bieżące wydatki, czy też celem oszczędzania jest zabezpieczenie na emeryturę lub zakup mieszkania? W tym drugim przypadku mamy do czynienia z wydłużonym horyzontem czasowym, dlatego można sobie pozwolić na inwestycje w różne instrumenty. Musimy być przy tym świadomi, że inwestowanie pieniędzy w potencjalnie zyskowne instrumenty musi wiązać się z wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego, z którym kompletnie nie mamy do czynienia w przypadku terminowych, tradycyjnych lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych.

xtb

Podczas podejmowania decyzji o zamianie lokat (więcej informacji) czy kont oszczędnościowych na inwestycje na rynkach finansowych lub rynku nieruchomości (sprawdź), trzeba zastanowić się nad tym, jakie ryzyko jesteśmy w stanie podjąć i jak szybko można upłynnić daną inwestycję, jeśli chcielibyśmy w krótkim czasie odzyskać zainwestowane w nią pieniądze. To w szczególności istotne, gdy celem oszczędzania jest tworzenie rezerw na sytuacje losowe. Wtedy możliwość natychmiastowego zamknięcia inwestycji i skorzystania ze zgromadzonych w ten sposób środków ma niebagatelne znaczenie.

W co można zainwestować?

Większość Polaków, którzy dysponują choć kilkoma tysiącami złotych oszczędności, może zbudować kapitał inwestycyjny i zainwestować go w dowolny sposób. Jeśli zależy nam na zabezpieczeniu kapitału i nie chcemy ponosić wysokiego ryzyka inwestycyjnego, możemy zdecydować się na obligacje. To dłużne papiery wartościowe, które mogą być emitowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa. Najbezpieczniejsze, obciążone minimalnym albo wręcz zerowym ryzykiem są obligacje skarbowe. Istnieje bowiem małe prawdopodobieństwo, że ich emitent, czyli Skarb Państwa ogłosi bankructwo. Dlatego zawsze odzyskamy wpłacone na takie obligacje pieniądze. Niestety, niskie ryzyko inwestycyjne wiąże się w tym przypadku z niskim oprocentowaniem obligacji skarbowych, właściwie równym lub nieco wyższym niż to, z jakim mamy do czynienia w przypadku lokat i kont oszczędnościowych.

Mając wyższą akceptację dla ryzyka, można zainwestować nie tylko w obligacje komunalne czy korporacyjne, przy których zyskiem inwestora jest oprocentowanie wypłacane przez emitenta w momencie wykupu takiego waloru. Można też zainwestować m.in. na rynku Forex i na giełdzie w bardziej ryzykowne instrumenty, na przykład w akcje spółek giełdowych. Zyski przyniosą one nie tylko wtedy, gdy ich kurs będzie wzrastał w stosunku do tego, po jakim zostały one kupione. Inwestując w spółki dywidendowe, zyskiem klienta będzie też wypłacana przez takie spółki dywidenda.

Akcje spółek giełdowych są udziałowymi papierami wartościowymi, a inwestowanie w nie wiąże się z ryzykiem straty części lub całości inwestowanych środków. Inwestor nie zna wysokości i terminu realizacji zysku. Musi śledzić ruchy na giełdzie i podejmować decyzje wtedy, gdy jest to konieczne. Płynność akcji zależna jest najczęściej od rozmiaru spółki. Przy większych spółkach nie ma problemu, aby wycofać się z inwestycji i szybko sprzedać posiadane walory. Przy mniejszych spółkach może być to kłopotliwe.

A może rynek Forex?

Innym sposobem na inwestowanie jest rozpoczęcie gry na międzynarodowym rynku walutowym, czyli na rynku Forex. Wystarczy w tym celu założyć konto tradera na wybranej platformie brokerskiej i rozpocząć inwestycje w pary walutowe. Dynamika rynku Forex jest ogromna, dlatego decyzje inwestycyjne trzeba tu podejmować szybciej niż na giełdzie i dostosowywać się w elastyczny sposób do zachodzących zmian w wycenie par walutowych. To one są instrumentem inwestycyjnym na rynku Forex. Początkujący inwestorzy rynku Forex dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego powinni inwestować tylko w najbardziej znane pary walutowe, głównie z EUR czy USD.

Oszczędzanie na lokatach i kontach oszczędnościowych jest bezpieczne, ale nie przyniesie wysokich zysków oszczędzającemu. Akceptując pewne ryzyko można zarobić o wiele więcej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ