Faktura VAT to dokument świadczący o dokonaniu transakcji. Może ona przybrać formę papierową lub elektroniczną. Aby jednak dokument mógł zostać uznany za fakturę VAT, musi zawierać określone dane. Jeśli tych elementów zabraknie, to nawet dokument nazywany fakturą nią nie będzie. Co jeszcze przedsiębiorca powinien wiedzieć o fakturach VAT?

Faktura VAT jest dokumentem znanym każdemu przedsiębiorcy. Obowiązek jej wystawiania wynika z przepisu ustawy o podatku od towaru i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów.

Kiedy należy wystawić fakturę VAT?

Fakturę VAT należy wystawiać po każdej czynności sprzedaży, do której mają zastosowanie przepisy wyżej wymienionych dokumentów prawnych oraz która podlega opodatkowaniu VAT. Faktura VAT może być wystawiana tylko i wyłącznie przez czynnych VAT-owców. Przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na innych zasadach wystawiają rachunek lub paragon drukowany przez kasę fiskalną.

O tym, w jakich sytuacjach należy wystawiać fakturę VAT, mówi dokładnie art. 106b Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Co powinna zawierać faktura VAT?

O tym, jak wystawić fakturę VAT również informuje ustawa o VAT. Warunkuje ona, który dokument może zostać uznany za fakturę, a który nie. Poprawnie wystawiona faktura musi zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Jak wystawić fakturę VAT?

Fakturę VAT można wystawić w papierowej formie, a następnie wysłać klientowi pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej i przesłać mailem. W wystawianiu e-faktur pomocne są programy do księgowości online. Automatycznie generują one dokument po wpisaniu NIP- u klienta, samodzielnie zaciągając jego dane z ewidencji przedsiębiorstw.

W ilu egzemplarzach wystawia się fakturę?

Fakturę VAT wystawia się w dwóch egzemplarzach. Jeden wędruje do nadawcy, drugi pozostaje u sprzedawcy. Obowiązek wystawienia faktury w trzech egzemplarzach mają jedynie organy egzekucyjne.

W jakim terminie wystawia się fakturę?

Faktura VAT powinna być wystawiona najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła sprzedaż lub została wykonana usługa. Termin płatności przedsiębiorca może ustalić samodzielnie w porozumieniu z nabywcą, jednak musi wskazać konkretną datę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ