Każdy z nas chciałby poszerzać swój kapitał przy jednocześnie niskim ryzyku związanym z utratą zainwestowanych środków pieniężnych. Mimo że definicja „fundusz inwestycyjny” coś nam mówi, nie zawsze jesteśmy w stanie do końca sprecyzować czym dokładnie są fundusze inwestycyjne i na czym polegają. Po co ktoś stworzył fundusze inwestycyjne i komu mają służyć?

Co należy rozumieć pod pojęciem fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny można rozumieć jako podmiot, którego zadaniem jest inwestowanie powierzonych środków finansowych w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Działalność takiego podmiotu jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki wspólnemu inwestowaniu. Nie każdy ma możliwość założenia funduszu inwestycyjnego – fundusze inwestycyjne może tworzyć Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, mając jednocześnie pełne prawo do zarządzania nimi. Najczęściej funduszami inwestycyjnymi zarządzają renomowane firmy – banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy też zagraniczne firmy.

Kto może korzystać z funduszy inwestycyjnych?

Skoro wiemy już, iż fundusze inwestycyjne mają na celu pomnażanie naszego kapitału, śmiało możemy stwierdzić, że fundusze inwestycyjne przeznaczone są dla osób, które chcą pomnożyć swoje oszczędności, nie znając jednocześnie zasad inwestowania w instrumenty finansowe, dostępne na rynku.

Pamiętajmy, że nie chodzi tu jedynie o sposób inwestowania – inwestując w instrumenty finansowe należy właściwie analizować aktualną sytuację na rynku, ale też trzeba mieć sporo czasu na bieżące śledzenie informacji i aktywny udział w inwestowaniu. Współpracując z firmami takimi jak Aviva, mającymi w swojej ofercie możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne, możemy liczyć również na profesjonalne wsparcie doradców, którzy są na bieżąco z informacjami o aktualnej sytuacji. Korzystanie z funduszy inwestycyjnych przez małych inwestorów daje im również szansę na dostęp do instrumentów finansowych, do których sami nie mieliby dostępu.

W fundusze inwestycyjne swoje środki pieniężne mogą lokować nie tylko osoby prawne i podmioty organizacyjne bez osobowości prawnej ale również osoby fizyczne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ