Ceny akcji – nominalna, emisyjna, rynkowa – nie są pojęciami, które można stosować zamiennie.

Ceny akcji – nominalna, emisyjna, rynkowa

Cena akcji to czynnik, który jest jednym z najważniejszych – jeśli nie najważniejszym – wskaźników na współczesnym rynku finansowym. Są one ściśle związane z wartością przedsiębiorstwa, a także prezentowanym przez nie potencjałem i wynikami finansowymi.

Co ciekawe, ceny akcji prezentuje się w trzech różnych ujęciach, tzn. jako ceny: nominalne, emisyjne i rynkowe. Nie pozostaje to bez wpływu na decyzje podejmowane przez inwestorów chcących pomnożyć swój kapitał.

Cena nominalna

Cena nominalna akcji to cena, którą stosuje się w statucie spółki czy prospekcie emisyjnym. Jest to cena, którą inwestorzy płacą, aby kupić nowe akcje (udziały) na rynku pierwotnym.

Cena nominalna jest zwykle ustalana na takim poziomie, który pozwala zapewnić spółce kapitał pozwalający na realizację swoich celów biznesowych. Tak rozumiana cena nominalna może być równa cenie emisyjnej, choć praktyka pokazuje, że mogą być wyjątki od tej sytuacji.

Ceny w ujęciu nominalnym stosuje się np. po to, by ustalić, jaką część kapitału zakładowego mają nabyć członkowie spółki – może być to pomocne podczas ustalania wartości aportu itp.

Zgodnie z polskim prawem minimalna wartość nominalna pojedynczej akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Cena emisyjna

Cena emisyjna akcji to taka cena, po jakiej papiery wartościowe są sprzedawane inwestorom w momencie emisji akcji w ramach oferty publicznej przez spółkę dopiero wchodzącą na giełdę. Oprócz tego jest to cena, po jakiej spółka już notowana na giełdzie emituje kolejne serie akcji. Cena emisyjna jest ustalana przez spółkę na podstawie takich czynników jak na przykład analiza potencjału przedsiębiorstwa oraz rynku, a także badanie perspektyw rozwoju dla danej spółki, prognozowanych wyników finansowych itp.

Cenę emisyjną określa się w ramach oferty publicznej. Jej poziom nie powinien być zbyt wysoki, choć oczywiście wiele w tej kwestii zależy na przykład od poziomu zainteresowania ze strony aktywnych na rynku inwestorów. Nie bez znaczenia są również pozytywne wyniki finansowe oraz optymistyczne prognozy w tym zakresie. Kierownictwo spółki musi być jednak ostrożne, ponieważ:

  • zbyt wysoka cena emisyjna odstraszy inwestorów,
  • zbyt niska cena może zniechęcić potencjalnych kupujących, którzy uznają, że przedsiębiorstwo nie ma wystarczającej wartości i zmierza ku temu, by stać się spółką groszową

Cena rynkowa

Cena rynkowa papierów wartościowych to taka cena, po jakiej dane akcje online są każdego dnia kupowane i sprzedawane na rynku wtórnym, czyli pomiędzy inwestorami działającymi na giełdzie. Cena rynkowa odzwierciedla wartość akcji – wyceną zajmuje się rynek, tzn. wzajemne oddziaływanie między sprzedającymi i kupującymi. Cena rynkowa zależy m.in. od takich czynników jak:

  • wyniki finansowe spółki,
  • pozycja konkurencyjna zajmowana na rynku przez dane przedsiębiorstwo,
  • stan sektora oraz faza koniunktury gospodarczej,
  • ludzkie emocje – jak wiadomo, panika giełdowa nie jest zjawiskiem obcym także współczesnej giełdzie,
  • opłacalność innych form inwestowania.

Cena rynkowa akcji ulega silnym zmianom, co wynika z setek, a czasem nawet tysięcy transakcji, jakie wykonuje się na giełdzie podczas sesji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ