SMA (Simple Moving Average) jest stosunkowo łatwym narzędziem analizy technicznej. Prostą średnią kroczącą najczęściej liczy się poprzez zsumowanie cen zamknięcia z określonej ilości okresów historycznych, a następnie podzielenie wyniku przez ich liczbę. Wskaźnik SMA w dużym stopniu opiera się na umiejętnym dopasowaniu wartości parametru średniej, uzależnionego od specyfiki zmian danego instrumentu.

Zastosowanie SMA

SMA umożliwia łatwą identyfikację trendu na wykresie. W przypadku średniej przebywającej przez przeważający okres czasu poniżej wykresu i oraz jej wzrostu, na rynku występuje trend wzrostowy. Sytuacja analogiczna wypada przy trendzie spadkowym, kiedy średnia znajduje się powyżej i spada. SMA pozwala również na wyznaczanie i potwierdzanie poziomów wsparcia/oporu. W przypadku długookresowych średnich kroczących, do utworzenia punktów zwrotnych wykresu dochodzi w rejonie linii wskaźnika. SMA stanowi jednocześnie bazę do tworzenia innych oscylatorów oraz umożliwia bezpośrednie generowanie sygnałów.

Wyznaczanie sygnałów ze średnich ruchomych

Wyróżnić można przynajmniej trzy sposoby wyznaczania sygnałów pochodzących ze średnich ruchomych. Sygnał generowany może być w chwili przecięcia średniej kroczącej z ceną danego instrumentu. Jeżeli przetnie ona odgórnie nierosnącą linię średniej kroczącej, występuje sygnał sprzedaży. W przypadku wykresu kursu przecinającego niemalejącą średnią kroczącą od dołu, uzyskać można sygnał kupna. Na wykres nanieść da się także dwie lub trzy średnie ruchomych z różnymi parametrami, a następnie obserwować punkty ich przecięcia przez wykres ceny. Jeżeli cena przetnie od dołu średnie niemalejące, występuje istotny sygnał kupna. W przypadku ceny przecinającej nierosnące średnie od góry, odnotowuje się sygnał sprzedaży.
 
Interpretacja sygnałów bez wykresu ceny

Sygnały ze średnich ruchomych wyznaczać można także w przypadku przecięcia samych średnich, bez udziału wykresu ceny. Przecięcie przez krótszą niemalejącą średnią dłuższej od dołu prowadzi do powstania mocnego sygnału do zakupu. Sygnał do sprzedaży powstaje w odwrotnej sytuacji, czyli podczas przecięcia dłuższej średniej przez krótszą od góry. Sposób na praktyczne wykorzystanie SMA w analizie technicznej kontraktów CFD znajdziesz tutaj. Tworzone w ten sposób sygnały zwykle wykazują pewne opóźnienie, dlatego powinny być używane w dłuższych horyzontach czasowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ