Według Kodeksu pracy pracownik może wykorzystać w ciągu roku 20 albo 26 dni urlopu. Ilość przysługujących wolnych dni jest zależna nie tylko od stażu pracy, ale i od ukończonej szkoły. Przykładowo, po ukończeniu studiów i przepracowaniu 2 lat przysługuje Ci 26 dni urlopu. Natomiast jeśli zakończyłeś edukację na liceum, prawo do 26 dni UW zyskujesz dopiero po co najmniej 6-letnim stażu pracy. Jeśli łączny okres nauki i pracy nie przekracza 10 lat, możesz wykorzystać jedynie 20 dni. W razie wątpliwości co do wymiaru urlopu, możesz skorzystać z kalkulatora do obliczania dni urlopu – praktycznego i prostego w użyciu narzędzia dostępnego w Internecie.

Ile dni urlopu? Kalkulator obliczy wymiar urlopu za Ciebie!

Kalkulator dni urlopowych znajdziesz na wielu stronach poświęconych pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego wypełnienie nie powinno przysporzyć Ci trudności, musisz jedynie zaznaczyć rodzaj ukończonej szkoły i liczbę miesięcy przepracowanych dla jednego pracodawcy. Jeśli pracowałeś w wielu miejscach, kalkulator umożliwia dodanie kolejnych okresów pracy. Dodatkowo kalkulator dni urlopu powinien uwzględniać wymiar etatu oraz czy dana praca jest pierwszą dla pracownika. Odpowiedź poznasz już po kilku sekundach – narzędzie wskaże, czy przysługuje Ci 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego.

O czym pamiętać przy obliczaniu wymiaru urlopu?

accountant-accounting-adviser-advisor-159804 (1)Przy uzupełnianiu pół w kalkulatorze trudno popełnić błąd, jednak w niektórych przypadkach mogą pojawić się wątpliwości. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której jednocześnie uczyłeś się i byłeś zatrudniony na umowę o pracę. Wówczas możesz zaliczyć albo okres nauki albo staż pracy, w zależności co będzie dla Ciebie korzystniejsze.

Pamiętaj, że okresów występujących równolegle nie wolno dodawać. Zatem jeśli pracowałeś w tym samym czasie u w różnych zakładach pracy, do wymiaru urlopu możesz zaliczyć tylko jeden okres. Ponadto pracodawca uwzględni wyłącznie okres nauki zgodny z programem nauczania. Nawet jeśli studiowałeś 10 lat albo skończyłeś liceum po 5 latach, pracodawca i tak weźmie pod uwagę maksymalne okresy przewidziane w Dziale VII Kodeksu pracy. Przy okazji warto wspomnieć, że do kalkulatora należy wpisać wyłącznie naukę zakończoną zdobyciem dyplomu ukończenia szkoły.

Ile dni urlopu – kalkulator to nie wszystko!

Kalkulator wymiaru urlopu jest przydatny zarówno pracownikowi, jak i księgowym prowadzącym dział kadr w firmie. Jednak narzędzie nie pokaże Ci, jak możesz wykorzystać swój urlop zgodnie z Kodeksem pracy. Według przepisów pracownik sam może zarządzać swoim planem wypoczynkowym wedle uznania – może wykorzystać cały urlop od razu albo podzielić go na mniejsze części, przy czym przynajmniej 1 część powinna obejmować 14 dni kalendarzowych. Warto także wiedzieć, że urlop jest udzielany „z góry”, tj. pracownik nabywa prawo do wypoczynku w pełnym wymiarze już z pierwszym dniem nowego roku. Wyjątek stanowi pierwsza praca, gdy urlop jest udzielany „z dołu”, w wymiarze 1/12 za każdy przepracowany miesiąc.

[Głosów:10    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ