Lokaty terminowe, najbezpieczniejszy produkt bankowy jest przeznaczony tylko do jednego celu, by zapewnić nam zysk z posiadanych pieniędzy. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, na co zwracać uwagę przy jej zakładaniu? Podpowiemy, jakie współczynniki mają wpływ na to, ile właściwie zarobimy

Wysokość środków

W zasadzie można napisać tylko jedno: od tego, jaką kwotę pieniędzy wpłacimy, będzie zależało to, jak dużo zyskamy. Należy jednak pamiętać, aby wysokość wszystkich środków w danym banku nie przekroczyła równowartości 100 tys. euro na jednego właściciela. Do kwoty mamy obowiązującą  gwarancję zwrotu w przypadku upadłości banku.

Oprocentowanie

Jest to oczywiście najważniejszy współczynnik, mający bezpośredni wpływ na wysokość uzyskiwanego zysku. Im jest wyższe, tym więcej zarobimy. Może być stałe lub zmienne. Obecnie ponad 90% lokat oferuje oprocentowanie stałe, wiążące przez cały okres zawartej umowy o depozyt. Dzięki temu, możemy z góry wyliczyć, ile zarobimy. Na to, jak jest wysokie, wpływa polityka wewnętrzna banku oraz przede wszystkim decyzje Rady Polityki Pieniężnej odnośnie wysokości stóp procentowych.

Kapitalizacja odsetek

Oznacza częstotliwość naliczania odsetek od ulokowanych środków. Może być jednodniowa, miesięczna lub na okres trwania depozytu. Jedno jest pewne, że im częstsza, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ środki po takiej kapitalizacji pracują powiększone o dopisane odsetki.

Okres trwania

Mamy szeroki zakres dostępnych lokat krótkoterminowych:  zakładanych nawet  na czas od 1 dnia do roku, i długoterminowych – na 12, 24 i 36 miesięcy. Nie ma reguły, która będzie wyżej oprocentowana. Jedno jest pewne, że najlepiej wyjdziemy na dłuższym okresie jej trwania, pod warunkiem, że będzie oprocentowana wysoko.

Promocje

Warto stale monitorować rynek lokat. Banki oferują wiele promocji, np. wyższe oprocentowanie za spełnienie pewnych dodatkowych warunków. Bonusy za polecenie czy założenie konkretnej lokaty stosuje Toyota Bank.

Podatek od zysku

Obowiązkowa danina podatkowa to 19% podatek od zysków kapitałowych, zwany „podatkiem Belki”. Jak działa? Jest regulowany nie od wpłaconych oszczędności (kapitału), lecz od naliczonych odsetek brutto. Zaokrąglany do pełnych groszy w górę i automatycznie pobierany przez bank z uzyskanego w postaci odsetek zysku, naliczanym w momencie kapitalizacji odsetek.

Inflacja

Jest to wskaźnik pośredni, który ma wpływ na osiągany zysk. Przedstawia wzrost cen towarów i usług w ujęciu rocznym. W praktyce oznacza, jaką wartość tarci pieniądz pozostawiony na nieoprocentowanym rachunku osobistym. Dlatego ważne jest, by każda inwestycja przyniosła dochód realnie wyższy niż poziom bieżącej inflacji. We wrześniu 2017r inflacja wzrosła do 2,2%.

Jak wyliczyć zysk z lokaty terminowej?

Poniżej przedstawiamy prosty wzór matematyczny, który łatwo pomoże nam wyliczyć, jaką kwotę odsetek zarobimy. Ogólne założenia: rok ma 365 dni , kapitalizacja odsetek dokonuje się na koniec jej trwania, a oprocentowanie jest stałe. W przypadku roku przestępnego, musimy wstawić wartość 366.

Zysk brutto ={ (kwota lokaty * oprocentowanie) / 365} * czas trwania lokaty w dniach

Otrzymamy wówczas wartość brutto, którą bank pomniejszy o należny fiskusowi 19% podatek.

Zysk do ręki = zysk brutto – (zysk brutto * 0,19)

Część stron internetowych oferujących porównania lokat posiada również kalkulator. Jednak lepiej jest korzystać z takiego wyliczenia bezpośrednio na stronie banku., dostępnego na przykład na stronie Toyota Bank w zakładce „kalkulator oszczędności”. Jak to działa? Wystarczy wpisać jedynie kwotę, a system pokaże nam uzyskiwane zyski z oferowanych obecnie ofert lokat długo- i krótkoterminowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ