Kwestia tego, jak założyć własną firmę, jest w zasadzie mało skomplikowana. Od czasu wprowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej proces rejestracji działalności jednoosobowej czy spółki sprowadza się do wypełnienia formularza i wysłania go do urzędu miasta lub gminy. Schody zaczynają się chwilę później, wraz z pierwszym dniem funkcjonowania firmy. Prowadzenie działalności może okazać się trudniejsze niż zakładałeś na początku, pomimo sporządzenia drobiazgowego biznesplanu i opracowania strategii. Dlatego wielu przyszłych przedsiębiorców rozważa założenie firmy w formie spółki, gdzie wspólnikiem byłby małżonek, inna osoba z rodziny lub przyjaciel. Jakie różnice i podobieństwa występują przy otwieraniu firmy w formie spółki oraz samodzielnej działalności?

Jak założyć firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej?

Żeby zarejestrować firmę jednoosobową należy wypełnić formularz CEIDG-1, znajdziesz go na stronie internetowej CEIDG. We wniosku musisz wpisać dane osobiste, dane firmy, rodzaj działalności według PKD, a także wskazać formę opodatkowania. Z reguły nowi przedsiębiorcy wybierają rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub podatek liniowy, gdyż obie formy umożliwiają wrzucanie wydatków firmowych w poczet kosztów uzyskania przychodów. Formularz CEIDG-1 służy nie tylko do rejestracji firmy, stanowi również podstawę zgłoszenia firmy do: Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak założyć własną firmę? Po wypełnieniu formularza masz kilka opcji do wyboru:

  • drukujesz wniosek, podpisujesz w obecności notariusza i wysyłasz listem poleconym na adres urzędu gminy lub miasta;
  • wysyłasz wniosek przez Internet, ale musisz dysponować podpisem elektronicznym lub korzystać z ePUAP;
  • drukujesz wniosek i osobiście udajesz się do urzędu celem przedłożenia go urzędnikowi;
  • wysyłasz wniosek elektronicznie, a następnie udajesz się do urzędu, gdzie podpiszesz go przed urzędnikiem.

Gotowe! Twoja firma powstaje z chwilą zarejestrowania wniosku w CEIDG.

Jak założyć firmę w postaci spółki cywilnej?

startup-3299033_1280Spółkę cywilna mogą założyć co najmniej dwie osoby. Zarejestrowanie działalności spółki odbywa się taki sam sposób jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli poprzez złożenie formularza CEIDG-1. Wniosek musi wypełnić osobno każdy wspólnik, dlatego tak naprawdę spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem, a jedynie „komitywą” dwóch (lub więcej) przedsiębiorców.

W odróżnieniu od działalności jednoosobowej, założenie spółki cywilnej wymaga również dodatkowego kroku – sporządzenia umowy w formie pisemnej, którą podpisze każdy wspólnik. Umowa nie musi mieć formy aktu notarialnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości. Ponadto trzeba pamiętać o odprowadzeniu podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5%), potrąconego z wkładu wniesionego do majątku spółki przez jej wspólników.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ